Z-45174/15

Općinski građanski sud u Zagrebu objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja predlagatelja Drage Grgića iz Zagreba, Gračansko Dolje 79, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini koja se sastoji od zkčbr.3659/2 dvorište u Dolju površine 82 čhv (zk tijelo AI) u društvenom vlasništvu, kuća u Dolju, sagrađena na čkbr.3659/2 (zk tijelo AII), vlasništvo Drage Grgića, Gračansko Dolje 79, Zagreb, predlagatelja u ovom postupku, upisanim u zk.ul.893 k.o. Grad Zagreb, te u odnosu na zkčbr.3658/3 kuća u Dolju i dvorište, površine 94 čhv i zkčbr.3660 kuća dolje br.28 i dvorište, površine 139 čhv upisane za korist Ivana Svržnjaka, Kučan Marof, Ljudevita Gaja 23 upisane u zk.ul.456 k.o. Remete, od kojih zkčbr. prema dostavljenom prijavnom listu RN-2213/99 nastaje u dijelu od 80 čm od zkčbr.3658/3 i 11 čm od zkčbr.3660 novoformirana zkčbr.3659/2 kuća br.79 i dvorište Gračansko dolje, površine 386 čm, u odnosu na koju nekretninu se predlaže upis prava vlasništva za korist Drage Grgića, predlagatelja u ovom postupku.  
 
Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi na nekretnini koja se sastoji od zkčbr.3659/2 dvorište u Dolju površine 82 čhv (zk tijelo AI) u društvenom vlasništvu, kuća u Dolju, sagrađena na čkbr.3659/2 (zk tijelo AII), vlasništvo Drage Grgića, Gračansko Dolje 79, Zagreb, predlagatelja u ovom postupku, upisanim u zk.ul.893 k.o. Grad Zagreb, te u odnosu na zkčbr.3658/3 kuća u Dolju i dvorište, površine 94 čhv i zkčbr.3660 kuća dolje br.28 i dvorište, površine 139 čhv upisane za korist Ivana Svržnjaka, Kučan Marof, Ljudevita Gaja 23 upisane u zk.ul.456 k.o. Remete trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku od 30 (trideset) dana  od dana objave oglasa koji se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje (čl. 186 st. 3 Zakona o zemljišnim knjigama - NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08).
 
Protekne li oglasni rok bezuspješno, zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu nastaviti će postupak i donijeti odluku prema činjenicama utvrđenim tijekom postupka.