RZ-94/17 (Z-7416/17) od 24. svibnja 2017. godine

OPĆINSKI SUD U RIJECI, po službenoj dužnosti, po sucu Gordani Kosić, kao sucu pojedincu, objavljuje da je za k.č.br. 1312 stambena zgrada broj 58 Krešimirova ul. površine 70,6 čhv upisana u zk.ul. 5161 k.o. Rijeka suvlasništvo
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) PUZIĆ JADRANKA, OIB: 23837132921, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), ŠIPEK SRAKOČIĆ DIAN, OIB: 18056116199, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), MILETIĆ DAMIRA, OIB: 69701314232, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), 4/6 PAVLOVIĆ LJILJANA, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58, 1/6 PAVLOVIĆ NENAD, KREŠIMIROVA 58, RIJEKA, 1/6 PAVLOVIĆ LJILJANA, OIB: 80247443299, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58, 5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5), ŠEGOTA BRANKO, OIB: 44830274416, RIJEKA, BORISA KIDRIČA 58,
6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6), KRANJEC ALOJZ, RIJEKA, A.PILEPIĆA 1,
7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) KESIĆ DRAGICA, OIB: 40341365489, RIJEKA, B.KIDRIČA 58,
8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO DESSARDO KATICA, OIB: 72015071318, RIJEKA KREŠIMIROVA 58,
9. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) KUČIĆ DARKO, M.LOŠINJ, M.MIRKOVIĆA 8,
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10) PALČIĆ LUKA, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
11. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11) KREŠEVIĆ GORDANA, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58, 12. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12) BRKOVIĆ MIODRAG, OIB: 34065127080, RIJEKA, KREŠIMROVA 58,
13. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13) LJUBOJA VERA, RIJEKA, Z.KUČIĆA 29,
14. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14)2/3 BEKE IVANKA, RIJEKA, STROSSMAYEROVA 13, 1/3 ANTIĆ BOJAN, RIJEKA, STROSSMAYEROVA 13,
15. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-15) KOVAČEVIĆ DANICA, OIB: 97608414700, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
16. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-16) REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587,
17. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17) LJUBOJA VERA, OIB: 59901146878, RIJEKA, KREŠIMIROVA 58,
18. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18) RADIKOVIĆ ANTICA, OIB: 13828838766, PAG, PUT MIROŽIĆA 10,
19. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19) SUBOTIĆ BRANKO, OIB: 17836682924, RIJEKA, LJUDEVITA MATEŠIĆA 20,

otvoren pojedinačni ispravni postupak kojim predlagatelj KREŠIMIR BARBARIĆ, Rijeka, Krešimirova 58, OIB:13924141057, zastupan po pun. Sineli Štakić, odvjetnici iz Rijeke, zahtijeva da se na predmetnim nekretninama uknjiži njegovo pravo vlasništva u cijelosti.
 
Pozivaju se osobe  koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, a koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo, da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da dostave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama jer će se, kad istekne oglasom određeni rok za prijave i prigovore, smatrati da su upisi u zemljišnu knjigu u odnosu na koje neće biti podnijete prijave i prigovori, istiniti i potpuni.