Z-27056/17

Općinski građanski sud u Zagrebu objavljuje da je dana 23. svibnja 2017. godine  otvoren dio zemljišne knjige za k.o. Grad Zagreb u postupku obnove zk.ul.br. 28, i to zk.ul.br.  222424 (zkčbr. 2150/39), zk.ul.br. 222425 (zkčbr. 2152/2), zk.ul.br. 222426 (zkčbr. 2153/16), zk.ul.br. 222427 (zkčbr. 2154/20), zk.ul.br. 222428 (zkčbr. 2154/21), zk.ul.br. 222429 (zkčbr. 2161/5), zk.ul.br. 222430 (zkčbr. 2162/3), zk.ul.br. 222431 (zkčbr. 2162/10), zk.ul.br. 222432 (zkčbr. 2162/12), zk.ul.br. 222433 (zkčbr. 2167/9), zk.ul.br. 222434  (zkčbr. 2167/24) i zk.ul.br. 222435 (zkčbr. 2167/32) i postupak ispravljanja (ispravni postupak)- čl. 180 st. 1.i 3. Zakona o zemljišnim knjigama - NN-91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13 - u daljnjem tekstu ZZK.
 
Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da podnesu zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak koji počinje teći od dana 14. lipnja 2017.g. a završava 27. srpnja 2017. g. Dok ne istekne određeni rok za prijave i prigovore ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni te nije dopušten povrat u prijašnje stanje.
 
Nepodnošenje prijave i prigovora u roku za ispravak ima za posljedicu da se nakon isteka roka za ispravak smatra da je zemljišna knjiga istinita i potpuna pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu.
Ako u otvorenom roku za ispravak neće biti podnesenih prijava ili prigovora, zemljišnoknjižni sud brisati će zabilježbu otvaranja ispravnog postupka bez provođenja rasprave po službenoj dužnosti (čl. 196 st. 3 ZZK).