Z-4734/2017-4 od 16. svibnja 2017. godine

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima objavljuje da je po prijedlogu predlagateljice Blagaj Dragice, Kapela Ravenska 41, OIB: 23046182126 zastupane po odvjetnici Mariji Petri Sokač, Križevci, Trg J.J. Strossmayera 28 otvoren pojedinačno ispravni postupak u pogledu
 
- zk.ul. 1686 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 162/8 livada u Gregurovcu sa 1043 čhv na kojoj je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ IVAN JOSIPOV,
2. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ DORA,
3. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ SLAVA,
4. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ MAGDA,
5. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ MILICA,
6. Suvlasnički dio: 1/6 GOTIĆ IVAN / SIN /
 
- zk.ul. 131 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 481/5 oranica Topolovčica sa 411 čhv na kojoj je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 120/960 MAJERIĆ MARA, KAPELA,
2. Suvlasnički dio: 120/960 HABIJANEC JANA, GREGUROVEC,
3. Suvlasnički dio: 96/960 ŠIRJAN DORA ML., KAPELA,
4. Suvlasnički dio: 96/960 TRHAJ JANA, BEKETINEC,
5. Suvlasnički dio: 32/960 PAČEK MIJO, DOL. FODROVEC,
6. Suvlasnički dio: 32/960 HUZJAK BARA ROĐ. PAČEK, DOL. FODROVEC,
7. Suvlasnički dio: 16/960 MULI JANA ROĐ. PAČEK, DOL. FODROVEC,
8. Suvlasnički dio: 16/960 MULI IVAN, DONJI FODROVEC 17,
10. Suvlasnički dio: 96/960 ŠIRJAN STJEPAN, KUSIJEVEC 16,
11. Suvlasnički dio: 30/960 TRHAJ ANA, R. KAPELA 40,
13. Suvlasnički dio: 93/960 BLAGAJ DRAGICA, OIB: 23046182126, KAPELA RAV. 41,
14. Suvlasnički dio: 60/960 ŠIRJAN KATICA, OIB: 11339578618, KAPELA RAVENSKA 57,
15. Suvlasnički dio: 60/960 ŠIRJAN VINKO, STJEPANOV, OIB: 68245138627, KAPELA RAVENSKA 57,
16. Suvlasnički dio: 93/960 BLAGAJ DRAGICA R. ŠIRJAN, OIB: 23046182126, KAPELA RAVENSKA, KAPELA RAVENSKA 41
-na navedenoj nekretnini na suvlasničkom dijelu Širjan Vinka, Stjepanovog, OIB: 68245138627, Kapela Ravenska 57 koji iznosi 60/960 dijela uknjiženo je pravo zaloga na temelju Rješenja  o osiguranju Općinskog suda u Križevcima br. Ovr-28/15-2 za korist RH-Ministarstva financija, OIB: 1868313648, uz zabilježbu ovršivosti tražbine, a pod posl. br. Z-848/15.
 
- zk.ul. 2299 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 499/7 oranica u Kapeli sa 634 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA
 
- zk.ul. 2122 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 519/2 kuća i dvor u Kapeli sa 220 čhv, čkbr. 519/3 voćnjak u Kapeli sa 220 čhv, čkbr. 519/4 oranica u Kapeli sa 800 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 OPĆENARODNA IMOVINA
- na navedenim nekretninama temeljem Rješenja NOK Križevci  br. 9315/54 od 13.08.1655 g uknjiženo je pravo trajnog korištenja  za korist Širjan Đure, Ravenska Kapela, a pod posl. br. Z-342/68.
 
- zk.ul. 117 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 551/3 oranica Luka sa 388 čhv na kojoj je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 3600/43200 HUZJAK TOMO, KAPELA,
2. Suvlasnički dio: 3600/43200 HUZJAK ANDRO, KAPELA,
3. Suvlasnički dio: 3600/43200 HUZJAK FRANCA MLDB., KAPELA,
4. Suvlasnički dio: 900/43200RUGANEC JAGA, KAPELA,
5. Suvlasnički dio: 1800/43200HARČA KLARA, DIJANKOVEC,
6. Suvlasnički dio: 450/43200 HUZJAK KATA UDOVA, RAVENSKA KAPELA,
7. Suvlasnički dio: 450/43200 HUZJAK DORA MLDB., RAVENSKA KAPELA,
8. Suvlasnički dio: 225/43200 KUŠEC JALŽA, DONJI FODROVEC,
9. Suvlasnički dio: 225/43200 RUGANEC JAGA, KAPELA,
10. Suvlasnički d HUZJAK GJURO, KAPELA,
12. Suvlasnički dio: 360/43200 HUZJAK ANDRO MLDB., KAPELA,
13. Suvlasnički dio: 1080/43200 PIĆAK DORA, KAPELA,
14. Suvlasnički dio: 1080/43200 HUZJAK JALŽA, KAPELA,
15. Suvlasnički dio: 1080/43200 PAČEK SOFIJA MLDB., DONJI FODROVEC,
16. Suvlasnički dio: 540/43200 HUZJAK VILIM, KAPELA,
17. Suvlasnički dio: 540/43200 HUZJAK DORA, KAPELA,
18. Suvlasnički dio: 495/43200 MATOJIĆ MARA MLDB., KAPELA,
19. Suvlasnički dio: 495/43200 MATOJIĆ KATA MLDB., KAPELA,
20. Suvlasnički dio: 99/43200 MATOIĆ STJEPAN MLDB., MEĐA 74,
21. Suvlasnički dio: 99/43200 MATOIĆ JELA MLDB., MEĐA 74,
22. Suvlasnički dio: 99/43200 MATOIĆ MARIJA MLDB., KAPELA 4,
23. Suvlasnički dio: 99/43200 MATOIĆ KATA MLDB., KAPELA 4,
24. Suvlasnički dio: 600/43200 HUZJAK JANDRO, KAPELA,
25. Suvlasnički dio: 2700/43200 LEDINSKI JANA ROĐ. NOVOSEL, RAVENSKA KAPELA,
26. Suvlasnički dio: 2700/43200 LEDINSKI KATA ROĐ. NOVOSEL, FEREŽANI 9,
27. Suvlasnički dio: 99/43200 POTOČKI KATA, RAVENSKA KAPELA 23,
28. Suvlasnički dio: 3600/43200 POTOČKI AGNEZA, RAVENSKA KAPELA 3,
29. Suvlasnički dio: 520/43200 HUZJAK ANA, RAVENSKA KAPELA 11,
30. Suvlasnički dio: 520/43200 HUZJAK MARIJAN MLDB., RAVENSKA KAPELA 11,
31. Suvlasnički dio: 260/43200 HUZJAK ANA, RAVENSKA KAPELA 40,
32. Suvlasnički dio: 260/43200 HUZJAK MARIJAN, RAVENSKA KAPELA 40
-na navedenoj nekretnini na suvlasničkom dijelu Huzjak Ane, Ravenska Kapela 40 koji iznosi 260/43200 dijela uknjiženo je pravo zaloga na temelju Rješenja o osiguranju br. Ovr-2228/2013 za korist RH – Ministarstva financija, OIB: 18683136487, uz zabilježbu ovršivosti tražbine, a pod posl. br. Z-3434/13.
 
- zk.ul. 1873 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 1306/28 vinograd u bregu sa 133 čhv na kojoj je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 5/20 HUZJAK VINKO, KAPELA 2,
2. Suvlasnički dio: 1/20 HUZJAK FRANJO, RAVENSKA KAPELA 20,
3. Suvlasnički dio: 1/20 HUZJAK VINKO, RAVENSKA KAPELA 20,
4. Suvlasnički dio: 1/20 LEDINSKI MARA, FEREŽANI,
5. Suvlasnički dio: 2/20 HUZJAK VINKO, RAVENSKA KAPELA 20
6. Suvlasnički dio: 2/20 HUZJAK FRANJO, KAPELA,
8. Suvlasnički dio: 4/20 HUZJAK IVAN STJEPANOV, PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA 4,
9. Suvlasnički dio: 4/20 HUZJAK IVAN STJEPANOV, OIB: 50269401224, PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA 4
 
- zk.ul. 365 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 2068 pašnjak Preskovec u Globočecu sa 62 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 BUDREK ANDRO, GREGUROVEC 2
 
- zk.ul. 244 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 2069 pašnjak Preskovec u Globočecu sa 65 čhv, čkbr. 2070 vinograd Preskovec u Globočecu sa 599 čhv na kojima je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 2/20 DRAGIŠA BARA MLDB.,
2. Suvlasnički dio: 2/20 BUDREK JELA MLDB.,
3. Suvlasnički dio: 2/20 BUDREK TEREZA MLDB.,
4. Suvlasnički dio: 10/20 BIRMANEC JOSIP, GREGUROVEC 49,
5. Suvlasnički dio: 1/20 LOVREC TOMO, MIHOLJEC 143,
6. Suvlasnički dio: 1/20 LOVREC VALENT, FEREŽANI,
7. Suvlasnički dio: 2/20 LEDINSKI JOSIP, GREGUROVEC 90
 
- zk.ul. 243 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 2072 orancia Preskovec u Globočecu sa 147 čhv, čkbr. 2073 vinograd Preskovec u Globočecu sa 578 čhv na kojima je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK JALŽA UD., GREGUROVEC,
2. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK VALEK, GREGUROVEC,
3. Suvlasnički dio: 1/8 PAVLIČEK KATA, GREGUROVEC 26,
4. Suvlasnički dio: 1/8 PAVLIČEK STJEPAN, GREGUROVEC 26,
5. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK KATA R. JUROVIĆ, GREGUROVEC 75
 
- zk.ul. 56 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 2076 oranica u Preskovcu sa 431 čhv na kojoj je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK JALŽA UDOVA, GREGUROVEC,
2. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK IVAN MLDB., GREGUROVEC,
3. Suvlasnički dio: 2/8 PAVLIČEK IVAN, GREGUROVEC 83,
4. Suvlasnički dio: 1/8 PAVLIČEK STJEPAN, GREGUROVEC 77,
5. Suvlasnički dio: 1/8 PAVLIČEK ANA, GREGUROVEC 77
-na navedenoj nekretnini na suvlasničkom dijelu Pavliček Stjepana, Gregurovec 77 koji iznosi 1/8 dijela uknjiženo je pravo zaloga na temelju Ugovora o Kreditu i Izjave za korist Privredne banke Križevci, a pod posl. br. Z-971/92.
 
- zk.ul. 1563 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 159/10 oranica u Gregurovcu sa 770 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 ROGELJ ANDRO MATIN, FEREŽANI 35
 
- zk.ul. 2157 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 160/22 oranica u Gregurovcu sa 764 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 ĐURAN BARA, RAV. KAPELA 24
 
- zk.ul. 1965 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 162/20 livada u Gregurovcu sa 622 čhv, čkbr. 162/32 livada u gregurovcu sa 207 čhv na kojima je upisano suvlasništvo i to:
1. Suvlasnički dio: ¼ SOKAČ IMBRO STJEPANOV, VOJNOVEC 50,
2. Suvlasnički dio: ¼ SOKAČ JANA, VOJNOVEC 50,
3. Suvlasnički dio: ¼ SOKAČ BARICA, VOJNOVEC 50,
4. Suvlasnički dio: ¼ SOKAČ STJEPAN, VOJNOVEC 50
-na navedenoj nekretnini na suvlasničkom dijelu Sokač Imbre, Stjepanovog, Vojnovec 50 koji iznosi 1/4 dijela uknjiženo je pravo zaloga na temelju Prijedloga Općine Križevci-Općinske uprave-Uprave prihoda od 10.06.1970. g. br. 430-45-201-6/70 i dozvole izvršenja od 15.06.1970. br. I-712/70 za korist Općine Križevci, a pod posl. br. Z-1190/70.
 
- zk.ul. 2118 k.o. Gregurovec i to na čkbr. 477/3 oranica Završje u Preskovcu sa 558 čhv na kojoj je upisano vlasništvo i to:
1. Vlasnički dio: 1/1 NOVAK MILKA, MIHOLJEC 35
 
Predlagateljica Blagaj Dragica predlaže da se nakon provedenog postupka utvrdi da je ona stvarna vlasnica predmetnih nekretnina, te da se upiše njezino pravo vlasništva u zemljišne knjige u 1/1 dijela.
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni ulošci na predloženi način isprave, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižne uloške trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave u ''Narodnim novinama'' jer će se nakon toga smatrati da su upisi u zemljišnu knjigu u odnosu na koje neće biti podnijete prijave i prigovori, istiniti i potpuni.
 
Prijave i prigovori podnose se pismenim putem Općinskom sudu u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima, Zemljišno-knjižnom odjelu u roku određenom za ispravak pozivom na broj predmeta Z-4734/2017.