RZ-180/15 od 06. lipnja 2017. godine

Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Trogiru, u ime Republike Hrvatske, po sucu tog suda Nani Čatipović kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnoj pravnoj stvari, pokrenutoj po prijedlogu predlagatelja: NEVENKA DUČIĆ ud. Bože, rođ. Mlačić pok. Jakova, OIB: 16274276426, iz Vinišća, Rtina 5, zastupana po punomoćnici Vesni Marušić, odvjetnici u Splitu, i protustranka ad 1) Marin Mlačić pok. Jakova, ad 2)  Mlačić Svetin  pok. Jakova, ad 3) Čapalija Filip pok. Ivana, ad 4) Mlačić Ivana pok. Nikole, ad 5) MARIN MLAČIĆ pok. Mije /Mihe/ Vinišće, Mastrinka 11, OIB: 10001870221, ad 6)  STJEPAN MLAČIĆ pok. Mije /Mihe/  Vinišće, Mlačići 3, OIB: 77786759011, ad 7) KATE PAŽANIN ž. Jure, ad 8)  IVICA RAPIĆ pok. Jadre, Vinišće, Viniška 64; ad 9)  NEDA MLAČIĆ ž. Nikole, ad 10) MARIN DRAŽIĆ Vrbica, Kešinačka 17, ad 11)  IVAN MLAČIĆ pok. Ante, ad 12)  JURKA PAŽANIN ž. Andrije, ad 13)  JERKA ĆAPALIJA ž. Ivana, ad 14) NIKOLA MLAČIĆ pok. Jakova,ad 15) BOŽICA DRAŽIĆ ud. Svetina, ad 16) GUNJAČA MARIJA  rođ. Mlačić pok. Jakova, Vinišće, Mastrinka 17, ad 17) SLAVICA ANĐELIĆ ž. Filipa, rođ. Mlačić pok. Jakova,  Bačine 11, Vinišće, ad 18) MLAČIĆ FILIP POK. IVANA, ad 19)  MLAČIĆ ŠPIRO POK. IVANA , ad 20)  PAŽANIN BOŽIDAR BLAŽEV, ad 21) PAŽANIN MARIN BLAŽEV, ad 22)  PAŽANIN STIPAN POK. FILIPA, ad 23)  PAŽANIN IVAN POK. FILIPA, ad 24)  PAŽANIN NIKOLA POK. FILIPA , ad 25) MLAČIĆ MARE POK. NIKOLE , ad 26) MLAČIĆ ANĐA POK. NIKOLE, ad 27) MARUŠIĆ IGNACIJ POK. MARINA, ad 28)  PAŽANIN BOŽIDAR POK. BLAŽA, ad 29)  MARUŠIĆ JOSIP POK. STIPANA , ad 30) MARUŠIĆ JAKOV POK. STIPANA, ad 31)  MARUŠIĆ ANTE POK. STIPANA , ad 32)  MARUŠIĆ NIKOLA POK. FILIPA, ad 33)  MARUŠIĆ NEDILJKA POK. FILIPA, ad 34)  MARUŠIĆ MARE POK. FILIPA, ad 35)  ANĐELIĆ MARE Ž. JOSIPA, ad 36)  ANĐELIĆ ANDJA Ž. IVANA , ad 37) MLAČIĆ NIKOLA POK. IVANA MLAČIĆ IVAN POK. MARINA, ad 38)  IVAN MLAČIĆ pok. Nikole, Vinišće, Put Colića 21; ad 39)  SLAVICA MARKOV pok. Nikole, Vinišće, Mastrinka 3, ad 40) PAŽANIN CVITA - ŠIMA Ž. BLAŽA, ad 41) MANDIĆ BOŽICA Ž. STJEPANA, ad 42)   MLAČIĆ NEDJELJKA POK. MARINA, ad 43)  MLAČIĆ NIKA POK. FILIPA, ad 44) MLAČIĆ MARA POK. FILIPA, ad 45)  MLAČIĆ STIPAN POK. FILIPA, ad 46) MLAČIĆ IVAN POK. FILIPA, ad 47)  MLAČIĆ STIPE POK. IVANA, ad 48)  MLAČIĆ MARKO POK. IVANA, ad 49)  MLAČIĆ MARE POK. IVANA, ad 50)  MLAČIĆ BOŠKA UD. IVANA, ad 51)  ANĐELIĆ MARIN, ad 52) JERKOVIĆ KATICA Ž. VINKA, ad 53)  ANĐELIĆ ANTE MARINOV, ad 54)  JERIČEVIĆ MARIJA Ž. ANTE, ad 55)  ANĐELIĆ IVAN MARINOV, ad 56)  ANĐELIĆ MIRKO MARINOV, ad 57)  ANĐELIĆ VJENCISLAV MARINOV, ad 58)  ANĐELIĆ JOZO MARINOV , ad 59) MINĆEVSKA MATIJA Ž. RADE, ad 60)   ANĐELIĆ MARIJA UD. STJEPANA, 22 Coach Drive, P O Box 1056 Niagara on the Lake,  Ontario, LOS 1J0 Canada, OIB: 18347244069, u odnosu na nekretninu položenu u k.o. Vinišće, označenu sa:
 
čest. zem. 14828 i  14829 u ZU 532  K.O. Vinišće, za cijelo,
čest. zem. 12186/4, 12186/9 u ZU 530 K.O. Vinišće, za cijelo,
čest. zem. 12186/7  u ZU 534 K.O. Vinišće, za cijelo,
čest. zem. 12186/10 u ZU 533 K.O. Vinišće, za cijelo,
čest. zem. 12186/3 u ZU 538 K.O. Vinišće, za udio od 146/272 dijela,
 
na ime NEVENKA DUČIĆ  OIB: 16274276426,  iz Vinišća, Rtina 5.
 
te da se briše upis prava suvlasništva s imena upisanih suvlasnika Marina Mlačić pok. Jakova, Mlačić Svetina pok. Jakova, Čapalija Filipa pok. Ivana, Mlačić Ivana pok. Nikole, Mlačić Mije pok. Nikole, KATE PAŽANIN ž. Jure, Rapić Antice ž. Jadre, NEDA MLAĆIĆ ž. Nikole, Dražić Marina,  IVANA MLAČIĆ pok. Ante, JURKE PAŽANIN ž. Andrije, JERKE ĆAPALIJA ž. Ivana,NIKOLE MLAČIĆ pok. Jakova,BOŽICE DRAŽIĆ ud. Svetina, Mlačić Jakova pok. Ante,  Mlačić Ante pok. Jerka, za cijelo, MLAČIĆ FILIP POK. IVANA,  MLAČIĆ ŠPIRO POK. IVANA,  PAŽANIN BOŽIDAR BLAŽEV,  PAŽANIN MARIN BLAŽEV,  PAŽANIN STIPAN POK. FILIPA, PAŽANIN IVAN POK. FILIPA, PAŽANIN NIKOLA POK. FILIPA, MLAČIĆ MARE POK. NIKOLE,  MLAČIĆ ANĐA POK. NIKOLE,  MARUŠIĆ IGNACIJ POK. MARINA,  PAŽANIN BOŽIDAR POK. BLAŽA,  MARUŠIĆ JOSIP POK. STIPANA, MARUŠIĆ JAKOV POK. STIPANA, MARUŠIĆ ANTE POK. STIPANA, MARUŠIĆ NIKOLA POK. FILIPA,  MARUŠIĆ NEDILJKA POK. FILIPA,  MARUŠIĆ MARE POK. FILIPA, ANĐELIĆ MARE Ž. JOSIPA, ANĐELIĆ ANDJA Ž. IVANA, MLAČIĆ NIKOLA POK. IVANA, MLAČIĆ IVAN POK. MARINA, MLAČIĆ NIKOLA POK. MARINA / nasljednici/, PAŽANIN CVITA - ŠIMA Ž. BLAŽA, MANDIĆ BOŽICA Ž. STJEPANA, MLAČIĆ NEDJELJKA POK. MARINA, MLAČIĆ NIKA POK. FILIPA, MLAČIĆ MARA POK. FILIPA,  MLAČIĆ STIPAN POK. FILIPA, MLAČIĆ IVAN POK. FILIPA, MLAČIĆ STIPE POK. IVANA,  MLAČIĆ MARKO POK. IVANA, MLAČIĆ MARE POK. IVANA, MLAČIĆ BOŠKA UD. IVANA, ANĐELIĆ MARINA,  JERKOVIĆ KATICA Ž. VINKA, ANĐELIĆ ANTE MARINOV,JERIČEVIĆ MARIJA Ž. ANTE, ANĐELIĆ IVAN MARINOV, ANĐELIĆ MIRKO MARINOV, ANĐELIĆ VJENCISLAV MARINOV, ANĐELIĆ JOZO MARINOV MINĆEVSKA MATIJA Ž. RADE, ANĐELIĆ MARIJA UD. STJEPANA, za suvlasničko dio od 146/272 dijela.
 
da se briše pravo doživotnog plodouživanja u korist Mlačić Ivanice ud. Jakova, Mlačić Jerke udove pok. Ivana rođene Anđelić, Pažanin Blaža pok. Ivana, Marušić Jerke ud. Filipa, zbog smrti ovlaštenica.
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti, ispraviti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima, ili njihovom prvenstvenom redu u roku od trideset dana  rok za ispravak,  koji teče od 16.lipnja 2017. godine do 16.srpnja 2017. godine.
 
Prijave ni prigovori podneseni nakon isteka roka za ispravak, neće se raspravljati  niti će se dokazivati njihova osnovanost, već će se odbaciti. Rok za ispravak se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.
(Broj:RZ-180/15)