Pritužba na rad državnog odvjetništva

Ovlasti Ministarstva pravosuđa i uprave u odnosu na rad državnih odvjetništava ograničene su te ministarstvo nema ovlasti utjecati na postupanje po kaznenim prijavama ni komentirati odluke koje državna odvjetništva donose po kaznenim prijavama.
 
Naime, državna odvjetništva su tijela koja svoju djelatnost obavljaju samostalno i neovisno te je zabranjen svaki oblik utjecaja na donošenje odluka ili postupanje državnog odvjetništva.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave je u sklopu obavljanja poslova pravosudne uprave, ovlašteno ispitivati predstavke odnosno pritužbe građana na rad državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje u davanju ocjene o osnovanosti podnesene kaznene prijave ili na ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

Nadležno državno odvjetništvo je dužno donijeti odluku o zaprimljenoj kaznenoj prijavi u roku od šest mjeseci od dana upisa prijave u upisnik kaznenih prijava i o tome Vas obavijestiti uz navođenje kratkih razloga te odluke.
 
Po isteku šest mjeseci kao podnositelj prijave možete podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku zbog nepoduzimanja radnji državnog odvjetnika koje dovode do odugovlačenja postupka, a viši državni odvjetnik će, nakon što primi pritužbu, zatražiti očitovanje o navodima pritužbe te ako ocijeni da je pritužba osnovana, odrediti primjereni rok u kojem se mora donijeti odluka o prijavi.