Strucna obuka stalnih sudskih tumaca

  • kandidat za stalnog sudskog tumača dužan je obaviti stručnu obuku
  • stručna obuka se obavlja u strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača
  • na obavljanje stručne obuke kandidata upućuje Ministarstvo nakon što utvrdi postojanje ostalih uvjeta za imenovanje
 
DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA
Zagreb, Bijenička cesta 144
info@dstip.hr
 
HRVATSKA STRUKOVNA UDRUGA SUDSKIH TUMAČA
Zagreb, Draškovićeva 25
hrsust@gmail.com
 
UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA - USST
Zagreb, Alberta Fortisa 15 A
info.usst@gmail.com
info@usst.hr
 
UDRUGA SUDSKIH TUMAČA "TEMPUS"
Zagreb, Maksimirska 103
tumaci.tempus@gmail.com
 
DRUŠTVO PREVODITELJA I TUMAČA
Zagreb, Đorđićeva ulica 3 B
info@legalstudio.hr
 
UDRUGA SUDSKI TUMAČI I PREVODITELJI SPLIT
Split, Put Skalica 33
info@tumac-prevoditelj.com
  

O Programima stručne obuke, kandidati se navedenim stručnim udrugama obraćaju izravno.