Strucna obuka stalnih sudskih tumaca

  • kandidat za stalnog sudskog tumača dužan je prije imenovanja uspješno završiti stručnu obuku
  • stručna obuka se obavlja u strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača
  • program i način provedbe stručne obuke pravilnikom propisuje ministar pravosuđa i uprave
  • na obavljanje stručne obuke kandidata upućuje Ministarstvo nakon što utvrdi postojanje ostalih uvjeta za imenovanje