Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača

  • Postupak za imenovanje stalnog sudskog tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

 Posebna napomena tumačima kojima je mandat u tijeku
  • stalni sudski tumači koji su imenovani do 31. prosinca 2022. od strane sudova zahtjev za imenovanje podnose Ministarstvu najkasnije 30 dana prije isteka vremena prethodnog imenovanja
  • u tom slučaju, ako ispunjavaju druge uvjete propisane važećim Zakonom o sudovima, nisu dužni polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja niti obaviti stručnu obuku

zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača