Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja

  • nakon podnošenja zahtjeva za imenovanje i utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za imenovanje kandidate za stalne sudske tumače Ministarstvo obavještava o dužnosti polaganja provjere znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
  • provjeru nisu dužni polagati kandidati koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava te kandidati koji su već imenovani za stalnog sudskog tumača za neko drugo područje vještačenja
  • provjeru znanja organizira i provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave
  • rokovi za polaganje provjere znanja objavit će se naknadno na ovom mrežnom mjestu
  • polaganje provjere znanja održat će se 9. svibnja 2023. s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu pravosuđa i uprave – prijava
  • program provjere znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja za stalne sudske vještake i stalne sudske tumače