Polica osiguranja stalnih sudskih vještaka

  • stalni sudski vještak dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka
  • iznos premije police osiguranja je 26.544,56 eura
  • stalni sudski vještaci kojima je mandat u tijeku dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti (polica osiguranja) dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave na adresu:
vjestaci@mpu.hr najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja