Popis stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja

Ministarstvo pravosuđa i uprave vodi popis imenovanih stalnih sudskih vještaka.

U Popis se upisuje stalni sudski vještak nakon izvršnosti rješenja o imenovanju.
 

Popis stalnih sudskih vještaka

 

Popis stalnih sudskih procjenitelja