Kaznionice

U kaznionicama se izvršava kazna zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci. 
 
Prema stupnju sigurnosti i slobodi kretanja zatvorenika:
  • Kaznionice u Glini i Lepoglavi, Kaznionica i zatvor u Šibeniku te Zatvorska bolnica u Zagrebu su zatvorene,
  • Kaznionice u Lipovici i Turopolju su poluotvorene,
  • Kaznionica i zatvor u Požegi ima zatvorene, poluotvorene i otvorene odjele, a
  • Kaznionica u Valturi je otvorena.

Neovisno o stupnju sigurnosti, kaznionice mogu imati zatvorene, poluotvorene i otvorene odjele. 

U kaznionicama se provode i sigurnosne mjere:
  • obvezno liječenje od alkohola/droge,
  • obvezno psihijatrijsko liječenje.

Zatvorenice kaznu zatvora dulju od šest mjeseci izdržavaju u Kaznionici u Požegi u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim uvjetima. 
 
Kazna maloljetničkog zatvora izvršava se u zatvorenim i poluotvorenima uvjetima Kaznionice u Požegi, a u otvorenim uvjetima u Kaznionici u Valturi.