Isplata pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka

Informacije vezano uz zahtjeve za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka:
  • utorkom od 8,30 sati do 11,30 sati, na broju telefona 01 3714 661 ili
  • putem e-mail adrese: povrati@mpu.hr 

Napomena: 
Zahtjev za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka podnosi se u sudu ili pravosudnom tijelu na čiji račun korisnika proračuna (RKP) su sredstva uplaćena, a zahtjevu je potrebno priložiti:
  • uplatnicu ili ispis banke ili Financijske agencije s vidljivim modelom i pozivom na broj uplate više plaćene sudske pristojbe, novčane kazne ili troškova postupka
  • IBAN računa podnositelja zahtjeva za povrat na koji treba isplatiti sredstva
  • OIB podnositelja zahtjeva.
Sud ili drugo pravosudno tijelo donijeti će očitovanje o osnovanosti zahtjeva te ga zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti  Ministarstvu pravosuđa i uprave radi donošenja rješenja o povratu sredstava.