Centri

Centar za dijagnostiku u Zagrebu

Uloga Centra za dijagnostiku definirana je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj:128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13) gdje je u članku 21. propisano da se u Centru obavljaju poslovi medicinske, socijalne, psihološke i kriminološke obrade zatvorenika, a sve u svrhu ostvarivanja načela individualizacije kazne i izrade prijedloga programa izvršavanja kazne zatvora s prijedlogom konkretne kaznionice ili zatvora u kojem će zatvorenik nastaviti izdržavati kaznu. 

U Centar za dijagnostiku, nadležni županijski sudovi, po rješenjima o upućivanju na izvršavanje kazne zatvora koja donose suci izvršenja s područja cijele Republike Hrvatske, upućuju:
  • sve muške i ženske osobe osuđene na kaznu zatvora u trajanju duže od 6 (šest) mjeseci, odnosno osobe kojima je ostatak kazne po uračunatom istražnom zatvoru duži od 6 (šest) mjeseci;
  • sve punoljetne osobe kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja
  • sve osobe čija je kazna zatvora preuzeta na izvršavanje sukladno mođunarodnom ugovoru ili posebnom zakonu
 

Centar za izobrazbu

Centar za izobrazbu obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje i provođenje temeljne, dopunske i specijalističke izobrazbe službenika kaznenih tijela.

Izobrazba se u pravilu bavi organiziranjem tečajeva i seminara, a prema potrebama pojedine izobrazbe i kroz druge oblike izobrazbe.

Izobrazba obuhvaća osposobljavanje za zvanje i samostalno obavljanje poslova polaznika temeljnih tečajeva pravosudne policije i osposobljavanje drugih ovlaštenih službenih osoba radi stjecanja specijalističkih znanja i vještina ovisno o poslovima na izvršavanju kaznenopravnih sankcija i mjera.