Europski poslovi, međunarodna i pravosudna suradnja

Odgovori na telefonske upite stranaka, odvjetnika i javnih bilježnika i pravosudnih tijela:
  • za stranke, odvjetnike i javne bilježnike:
    • utorkom od 09,00 do 13,00 sati, na broju telefona 01 3714 000
  • za pravosudna tijela: 
    • svakim radnim danom na broju telefona 01 3714 000