Ovjera dokumenata za uporabu u inozemstvu

Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava za uporabu u Republici Hrvatskoj ili za uporabu u inozemstvu, potrebno je provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere. 

Postupak legalizacije dokumenata u Republici Hrvatskoj znači da ćete javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj, a koja vam je potrebna u inozemstvu:
  • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj
  • ovjeriti kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je vam je izdalo tu javnu ispravu
  • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa nadovjeru potpisa suca i pečata suda
  • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečat Ministarstva pravosuđa.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave ovjeru dokumenata možete obaviti od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati, a petkom od 9 do 12 sati.

Dodatne informacije nalaze se u Katalogu informacija portala e-Građani na poveznici: Ovjera stranih i domaćih javnih isprava.