Najčešća pitanja i odgovori

Radi bržeg i lakšeg pristupa informacijama izdvojili smo najčešća pitanja i odgovore iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pitanja i odgovori redovno se ažuriraju i dopunjuju kako bi se korisnicima pružile pouzdane informacije u ostvarivanju njihovih prava i potreba.


Pronađite odgovor
   
 
 
 
 
 
 

Registri i matice

Državni stručni ispit 
 
 

Kaznena evidencija
 
 
 

Prekršajna evidencija
 


  

 


 
 
 
 
 
 ​