Fundacije

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/Fundacijska knjiga.jpg
Uvid u fundacijsku knjigu 

U smislu Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 . i 64/01.), fundacija je imovina namijenjena da u određenom vremenskom razdoblju služi ostvarivanju neke opće korisne ili dobrotvorne svrhe.

Dana 1. ožujka 2019. godine, stupio je na snagu Zakon o zakladama (NN 106/18., u daljnjem tekstu: Zakon), dok je od 1. siječnja 2020. godine, na snazi Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama (NN 98/19).

Danom stupanja na snagu Zakona fundacije kojima nije istekao rok na koji su osnovane nastavljaju djelovati kao zaklade te su dužne uskladiti svoje statute s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona i u tome roku podnijeti prijavu nadležnom uredu radi upisa u registar zaklada.

Ako fundacije ne postupe u skladu sa naprijed navedenim, nadležno upravno tijelo donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom prestanku i brisanju.

Za fundacije kojima je na dan stupanja na snagu Zakona istekao rok na koji su osnovane odnosno zaklade ili fundacije koje su upisane u Zakladni upisnik prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95. i 64/01.), a nisu do dana stupanja na snagu Zakona podnijele statut na odobrenje, nadležno upravno tijelo donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom brisanju, s datumom stupanja na snagu Zakona.

Za zaklade i fundacije za koje je rješenjem utvrđen prestanak prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95. i 64/01.), a do dana stupanja na snagu Zakona nisu brisane iz Zakladnog upisnika, nadležno upravno tijelo donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom brisanju, s datumom stupanja na snagu Zakona.