Globalni korupcijski barometar

Slika /slike/Borba protiv korupcije/global corruption barometar.jpg
Uz Indeks percepcije korupcije, Transparency International izrađuje i Globalni korupcijski barometar.
  • To je  globalno i sveobuhvatno istraživanje o percepciji korupcije kod građana u kojem se ispituje ciljanu javnost na temu korupcije. Ti podaci daju detaljnu sliku stanja po pitanju korupcije, istraživanja se rade na velikim uzorcima i s mnogo pitanja te daju podatke što ljudi misle o korupciji u pravosuđu, parlamentu, političkim strankama, jesu li se suočili osobno s korupcijom, itd. 
Najveće istraživanje provedeno je 2013. godine na uzorku od  preko 114 tisuća ispitanika u 107 država. U Hrvatskoj je provedeno metodom osobnog anketiranja (face to face) na uzorku od 1000 ispitanika. Po njemu, mišljenje je javnosti da je problem korupcije u Hrvatskoj u porastu. Zanimljivost je istraživanja da se manje od 5% ispitanika u Hrvatskoj susrelo osobno s pojavnim oblicima korupcije u bitnim segmentima, kao što je pravosuđe, no istodobno je segment pravosuđa ocijenjen prosječnom ocjenom 4, na ljestvici od 1-5 (1 označava minimalnu korumpiranost a 5 najveću). Također, 70% ispitanika u Hrvatskoj smatra pravosuđe korumpiranim. Istovremeno, Globalni barometar korupcije izvještava da je samo 3% ispitanika svjedočilo određenim pojavnim oblicima korupcije u sustavu pravosuđa usluge unutar dvanaest mjeseci prije ankete. Iako je bilo kakvo pojavljivanje koruptivnih oblika uznemirujuće, ovi podaci ne sugeriraju da korupcija predstavlja rašireni problem. Štoviše, moglo bi se reći da postoji značajna kontradikcija između percepcije i stvarnosti.

Iz istraživanja se može zaključiti da javnost u Hrvatskoj ima vrlo visoku percepciju korupcije, ali i da postoji vrlo mala vjerojatnost osobnog suočavanja s pojavnim oblicima korupcije u nekim bitnim segmentima društva.