Građani

Ovrha
Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina.
Jednostavni postupak stečaja potrošača
Novi institut kojim će se omogućiti deblokada računa dijelu insolventnih građana koji su u tzv. „dugotrajnoj blokadi“ za relativno male iznose duga.
Stjecanje prava vlasništva
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Mirenje
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj.