Isprave potrebne za sklapanje braka

Za sklapanje braka potrebne su sljedeće isprave:
  • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od tri mjeseca),
  • potvrda o slobodnom bračnom stanju (ako je izvadak iz matice rođenih stariji od 3 mjeseca),
  • odluka suda o dopuštenju sklapanja braka, ako brak sklapa maloljetnik stariji od šesnaest godina.

Matičaru se obavezno daju na uvid:
  • isprave o identitetu,
  • dokaz o državljanstvu,
  • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.