Određivanje prezimena

Prilikom sklapanja braka (u građanskom ili vjerskom obliku) ženik i nevjesta mogu se sporazumjeti da:
  • svako zadrži svoje prezime,
  • kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
  • kao zajedničko uzmu oba prezimena,
  • svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime bračnog druga i odluči koje će upotrebljavati na prvom a koje na drugom mjestu.