Pretpostavke za sklapanje braka

Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života, punoljetna i poslovno sposobna osoba. Iznimno brak može sklopiti osoba koja je navršila šesnaest godina uz prethodnu dozvolu suda.

Za mjesto sklapanja braka ženik i nevjesta mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.

Namjera sklapanja braka u građanskom obliku prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se sklapa brak.

Matičar u dogovoru sa ženikom i nevjestom određuje dan za sklapanje braka. 

Pretpostavke za sklapanje braka zakonom:
 • nevjesta i ženik su osobe različitog spola,
 • nevjesta i ženik izjavili su svoj pristanak za sklapanje braka,
 • brak u građanskom obliku sklopljen je pred matičarem odnosno brak u vjerskom obliku sklopljen je pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.

Brak se sklapa u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dva svjedoka.

Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Brak ne može sklopiti:
 • osoba koja nije navršila 18 godina života,
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u:
  • ravnoj lozi (preci i potomci) beskonačno,
  • obočnoj lozi i to brat i sestra, polubrat i polusestra (II stupanj srodstva), dijete sa sestrom ili polusestrom ili bratom ili polubratom svojega roditelja (III stupanj srodstva), djeca braće i sestara te djeca polubraće i polusestara (IV stupanj srodstva),
 • osoba koja je već u braku.