Unošenje riječi "Hrvatska" u tvrtku trgovačkog društva

Slika /slike/Istaknute teme/unosenje rijeci hrvatska.jpg

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za unošenje riječi "Hrvatska" ili njenih izvedenica u tvrtku trgovačkog društva podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave, s odgovarajućim obrazloženjem koje opravdava traženje predmetne suglasnosti.

Vlada Republike Hrvatske Zaključkom od 1. kolovoza 2013. godine (NN 101/13) ovlastila je Ministarstvo pravosuđa i uprave da daje suglasnost za unošenje u tvrtku trgovačkog društva riječi "Hrvatska" te njenih izvedenica, kao i zastave i grba Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje.

Zahtjev podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva, sa sljedećim prilozima:
  • punomoć za zastupanje, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
  • nacrt osnivačkog akta društva koje se osniva, odnosno izmijenjeni osnivački akt za društvo koje se mijenja (bez ovjere javnog bilježnika),
  • ako zahtjev podnosi strano trgovačko društvo potrebno je dostaviti njegov izvadak iz registra trgovačkih društava (ne stariji od 6 mjeseci) uz ovjereni prijevod izvatka izrađen kod ovlaštenog stalnog sudskog tumača za određeni strani jezik te
  • 35 kuna državnih biljega upravne pristojbe.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu, osim nacrta osnivačkog akta predmetnog društva.