ZUP - informirajte se o upravnom postupanju!

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/ZUP-final.jpg

Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru.

Upravni postupak

Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine. ZUP uređuje važan dio sustava pravne zaštite građana.
Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru, odnosno upravne tehnologije. Upravna tehnologija treba biti svrhovita, a uprava koja tu tehnologiju primjenjuje istovremeno racionalna, efikasna i ekonomična.

Područja primjene ZUP-a:
 
 • Upravni postupak u prvom i drugom stupnju
 • Izvršenje upravnih akata
 • Pravni lijekovi
 • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
 • Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava građana, odnosno rješavanje prigovora protiv rješenja o odbijanju izdavanja obavijesti
 • Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava o kojima se ne donosi rješenje
 • Postupci zaštite od postupanja ili propuštanja zaštite i ostvarivanja prava korisnika javnih usluga pred pružateljima javnih usluga
 • Sklapanja upravnih ugovora.

Tko primjenjuje ZUP?

Obveznici primjene ZUP-a su:
 • Tijela državne uprave:
 • Druga državna tijela:
 • Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

Za sva pitanja o primjeni Zakona o općem upravnom postupku možete se obratiti na kontakt:
 
e-mail: zup@mpu.hr