Rad sa strankama

Slika /slike/Građani/rad sa strankama_n.jpg

tel.: 01/3714-550
fax: 01/3714-551
glavno.tajnistvo@mpu.hr
 

tel.: 01/3714-524
fax: 01/3714-589
 organizacija.pravosudja@mpu.hr

 
tel.: 01/3714-531
fax: 01/3714-532
 kazneno.pravo@mpu.hr

 
tel.: 01/3714-580
fax: 01/3714-588

 tel.: 01 2357-634
pravosudnainspekcija@mpu.hr 
upravnainspekcija@mpu.hr 

 
 
 


tel.: 01/3714-570
fax: 01/3714-577
 
 
   


 


 
Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave za organizaciju pravosuđa možete dobiti


 
  • u vezi s provedbom stručnih ispita iz područja pravosuđa na broju telefona 01/3714-378
 
  • u vezi s izdavanjem uvjerenja iz Očevidnika o osobama lišenim prava na roditeljsku skrb na broju telefona 01/3714-388.
     
   
 
tel.: 01/3714-558
fax: 01/3714-559

 
  
 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde iz kaznene i/ili prekršajne evidencije za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji, upravne pristojbe ne naplaćuju.

Kaznena evidencija

Informacije za građane vezane uz predmete iz nadležnosti Odjela za kaznene evidencije:
svakog ponedjeljka i srijede od 9,00 do 11,00 sati, na broju telefona: 01 3714 209​
 
 
 

Prekršajna evidencija
 


  

 


 
 
Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo možete dobiti
 
srijedom od 9,00 do 15,00 sati, osobnim dolaskom ili na broju telefona 01/3714-000 
Predstavke i pritužbe