Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i država izvan Europske unije te Švicarske Konfederacije

Država Reciprocitet (uzajamnost)
Republika Albanija uzajamnost postoji uz uvjet da vrijednost ulaganja treba biti 3x veća od cijene zemljišta. Ne mogu se kupiti kulturna dobra, nacionalni parkovi, prirodni rezervati, muzeji, zemljišta s posebnim ekološkim vrijednostima, vojni objekti kao niti šume i poljoprivredno zemljište.
Alžirska Narodna Demokratska Republika utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Argentina uzajamnost postoji
Australija uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. 
Azerbajdžanska Republika uzajamnost ne postoji, strane fizičke i pravne osobe mogu nekretnine u Azerbajdžanskoj Republici koristiti isključivo na temelju najma.
Islamska Republika Afganistan uzajamnost ne postoji
Kraljevina Bahrein utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Bjelorusija uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora, dok se zemljišta mogu stjecati samo nasljeđivanjem
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Distrikt Brčko
uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet da u Republici Hrvatskoj stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost
- za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
Savezna Republika Brazil uzajamnost postoji
Britanski Djevičanski Otoci utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Brunej Darussalam uzajamnost postoji
Cipar utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Crna Gora uzajamnost postoji
Republika Čile uzajamnost postoji  (ograničenje postoji na nekretninama koje se smatraju zajedničkim dobrom i koje su u vlasništvu države)
Zajednica Dominike uzajamnost ne postoji
Arapska Republika Egipat uzajamnost postoji uz uvjet:
1. broj nekretnina ne smije prelaziti dvije u cijeloj Republici
2. površina neizgrađenog zemljišta ne smije prelaziti 4000 m2
3. svrha vlasništva treba biti stanovanje stranca i njegove obitelji ili aktivnost za koju je ishodio odobrenje nadležnih tijela
Kraljevina Saudijska Arabija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Sirijska Arapska Republika utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Sveti Kristofor i Nevis uzajamnost postoji
Republika Ekvador uzajamnost postoji
Republika Filipini utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Gana utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Indija uzajamnost ne postoji
Republika Indonezija u tijeku utvrđivanja (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Irak uzajamnost ne postoji
Islamska Republika Iran uzajamnost ne postoji
Republika Island utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Izrael uzajamnost postoji
- privatno vlasništvo nema
ograničenja
- državno vlasništvo, ograničeno je prethodnim dobivanjem odgovarajuće dozvole nadležnog izraelskog tijela
Japan uzajamnost postoji
Hašemitska Kraljevina Jordan uzajamnost postoji (nekretnine za stanovanje ili za prostore u kojima se obavlja vlastita djelatnost), osim zemljišta i drugih nekretnina u neurbaniziranim zonama.
Južnoafrička Republika uzajamnost postoji
Republika Kamerun uzajamnost postoji uz uvjet da nekretnine nisu u graničnom području te da površina nije veća od 10000 m2 (1h)
Kanada uzajamnost postoji, ovisno o provinciji
- do sada utvrđeno da reciprocitet postoji za: Ontario, Britansku Kolumbiju, Alberta, Quebec, Manitoba, Yukon, Prince Edward Island.
Država Katar uzajamnost postoji za fizičke osobe za nekretnine za stanovanje, a za pravne osobe je uvjet da moraju imati partnera iz Republike Hrvatske s vlasničkim udjelom od 51 % u svakom poslu.
Republika Kazahstan uzajamnost postoji
Republika Kenija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Narodna Republika Kina


Hong Kong
podružnice i poslovnice koje su osnovale pravne osobe Narodne Republike Kine kao i njihovi državljani koji su radili ili studirali u RH više od godinu dana mogu kupiti komercijalni smještaj koji će sami koristiti ili u kojem će sami živjeti sukladno stvarnim potrebama

uzajamnost postoji
Republika Kina (Taiwan)
 
utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republiko Kolumbija uzajamnost postoji
Republiko Kongo utvrđivanje u tijeku
(čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Koreja uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora uz dodatni uvjet da se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju
Republika Kosovo uzajamnost postoji
Kuvajt utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Libanonska Republika uzajamnost postoji
Kneževina Lihtenštajn uzajamnost za fizičke osobe postoji pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj stalno borave, te da nekretnina služi za stanovanje stjecatelja ili njegove obitelji;
uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika u ravnoj liniji odnosno u pobočnoj liniji do trećeg stupnja;
uzajamnost za pravne osobe postoji pod uvjetom da nekretnina služi za obavljanje gospodarske djelatnosti
Republika Sjeverna Makedonija uzajamnost postoji
Malezija uzajamnost postoji, s tim da vrijednost nekretnine mora iznositi najmanje 55000 USD.
- pravna osoba mora stjecati nekretnine u poslovne svrhe, odnosno nekretnina mora služiti obavljanju gospodarske djelatnosti
Kraljevina Maroko uzajamnost postoji
Republika Moldova uzajamnost postoji, osim za šume i poljoprivredno zemljište.
Savezna Republika Nigerija utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Kraljevina Norveška uzajamnost postoji, ako se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju i ako površina nekretnine ne prelazi 2000 m2 ; uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika
Novi Zeland uzajamnost postoji ako se ne stječe veća vrijednost nekretnine (više od 10 milijuna novozelandskih dolara ili zemljište veće od 5 hektara) (ukoliko se stječu takve nekretnine, tada će stjecanje biti moguće uz ispunjenje u zakonu navedenih uvjeta)
Republika Panama uzajamnost postoji uz ograničenje nemogućnosti stjecanja nekretnine koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 10 km od državne granice
Republika Paragvaj uzajamnost postoji
Republika Peru utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Ruska Federacija uzajamnost postoji
Republika Singapur utvrđivanje u tijeku (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
S A D uzajamnost postoji za sljedeće savezne države: Alabama, Arizona, Alaska,  California, Colorado, Connecticut, Delware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,  Kansas Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Yersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming; dok je za sljedeće države uvjet stalni boravak: Arkansas, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma i Vermont
Republika Srbija uzajamnost postoji
Republika Turska uzajamnost postoji
Ujedinjeni Arapski Emirati utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske uzajamnost postoji
Ukrajina uzajamnost postoji
Republika Venezuela utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)