Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:22.10.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, Bjelovar, s naznakom: "Interni oglas za prijem administrativnog referenta–upisničara".
 
Datum javne objave:19.11.2021.
Dostava se smatra izvršenom:29.11.2021.
Datum objave oglasa:22.10.2021.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru