Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.11.2021.
Naziv radnog mjesta:ovlašteni zemljišnoknjižni referent m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema društvenog ili geodetskog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta - položen poseban stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:14.12.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednice, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: „Prijava na interni oglas – ovlašteni zemljišnoknjižni referent-III vrste, na broj spisa 7 Su-700/2021“).
 
Datum javne objave:23.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2021.
Datum objave oglasa:24.11.2021.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru