Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:4.1.2022.
Naziv radnog mjesta:upravitelj/ica; Kaznionica u Valturi
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodne, tehničke, biomedicinske, zdravstvene, biotehničke, društvene ili humanističke struke - četiri godine radnog iskustva s kvalifikacijom u visokom obrazovanju - najmanje četiri godine radnog iskustva u zatvorskom sustavu ili najmanje jedna godina radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu u zatvorskom sustavu - poznavanje rada na računalu - položen državni ispit
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:8.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za interni oglas“.