Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:31.3.2022.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, PU karlovačka
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti -najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:19.4.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:25.4.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:4.5.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje i razgovor
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA 47 000 KARLOVAC, TRG HRVATSKIH REDARSTVENIKA 6 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:11.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:19.5.2022.
Datum objave oglasa:31.3.2022.
Link na rješenje:Rješenje o izboru
 
Datum javne objave:17.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:25.5.2022.
Datum objave oglasa:31.3.2022.
Link na rješenje:Rješenje o izboru