Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.3.2019.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Operativno-komunikacijski centar policije
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu internog oglasa.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:8.5.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom „za interni oglas“
 
Datum javne objave:27.5.2019.
Dostava se smatra izvršenom:4.6.2019.
Datum objave oglasa:8.3.2019.
Link na rješenje:Rješenje o izboru
 
Datum javne objave:27.5.2019.
Dostava se smatra izvršenom:4.6.2019.
Datum objave oglasa:8.3.2019.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru