Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:12.3.2019.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:3.4.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje-ISPRAVAK
Datum objave obustave/poništenja:29.4.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA 23 000 ZADAR, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 30 s naznakom “ interni oglas za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce”