Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.3.2019.
Naziv radnog mjesta:voditelj pregovarača specijalne policije
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Zapovjedništvo specijalne policije
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje samostalni policijski inspektor, -najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju poslova specijalne policije
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:3.4.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom „za interni oglas“
 
Datum javne objave:15.4.2019.
Dostava se smatra izvršenom:23.4.2019.
Datum objave oglasa:15.3.2019.
Link na rješenje:Rješenje o izboru