Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.4.2019.
Naziv radnog mjesta:pomoćnik voditelja Službe za osiguranje i zaštitu štićenih osoba
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, područje društvenih ili tehničkih znanosti, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski inspektor -najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:29.4.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom „za interni oglas“
 
Datum javne objave:13.5.2019.
Dostava se smatra izvršenom:21.5.2019.
Datum objave oglasa:8.4.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:13.5.2019.
Dostava se smatra izvršenom:21.5.2019.
Datum objave oglasa:8.4.2019.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu