Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:4.6.2019.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje Donji Lapac
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ličko-senjska
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:27.6.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA 53 000 GOSPIĆ, ULICA HRVATSKOG SOKOLA 2 s naznakom “ interni oglas za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce”
 
Datum javne objave:29.7.2019.
Dostava se smatra izvršenom:6.8.2019.
Datum objave oglasa:4.6.2019.
Link na rješenje:Rješenje o izboru