Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.12.2019.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, - najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, - položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:15.1.2020.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA 22 000 ŠIBENIK, VELIMIRA ŠKORPIKA 5 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:2.3.2020.
Dostava se smatra izvršenom:10.3.2020.
Datum objave oglasa:20.12.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu