Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.1.2021.
Naziv radnog mjesta:lučki kapetan; mjesto rada Osijek
Institucija:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Stručni uvjeti::- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine prometne struke - vodni smjer i plovidbena služba u svojstvu zapovjednika A u trajanju od najmanje dvije godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske struke i plovidbena služba u svojstvu zapovjednika broda u međunarodnoj plovidbi u trajanju od najmanje dvije godine, - stručno zvanje zapovjednik A, - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u svojstvu časnika u trajanju od najmanje dvije godine, - pasivno razumijevanje engleskog, njemačkog ili ruskog jezika, - položen vozački ispit B kategorije, - poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, - položen državni ispit odgovarajuće razine.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb. Kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu na Prijavnom obrascu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.gov.hr.