Ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

Uvjeti za polaganje

Polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente mogu pristupiti:
službenici koji imaju najmanje naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) javne uprave (bacc. admin. publ.) i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta (čl. 125. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19)
zemljišnoknjižni referenti koji imaju višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19) radili u zemljišnoknjižnom sudu (čl. 236. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19).
 
 

Prijava za polaganje

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Uz prijavu je obvezatno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Troškove prvog polaganja ispita osobe zaposlene u sudu snosi sud u kojem je zaposlena. Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravnog ispita.
 
Troškovi polaganja ispita iznose 800,00 kuna, a popravnog ispita 380,00 kuna.
te se plaćaju se uplatom na broj računa:
 
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000