Istaknute teme

EU karijera
Ministarstvo pravosuđa i uprave jedna je od institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi tematikom zapošljavanja u institucijama Europske unije.
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.