Ovlaštene udruge i pravne klinike za pružanje primarne pravne pomoći

  Grad UDRUGA ADRESA TELEFON E-MAIL MREŽNA STRANICA
1. ZAGREB Matica umirovljenika Hrvatske Preradovićeva 33/I 01/4550-616 muh@muh.hr  
http://www.muh.hr/
 
2. ZAGREB Savez samostalnih sindikata Hrvatske Trg kralja Petra Krešimira IV. 2 01/4655-013  
sssh@sssh.hr
 
 
http://www.sssh.hr/hr/
3. ZAGREB  
Srpski demokratski forum
 
Gundulićeva 55 01/4921-862 zagreb-sdf@sdf.hr http://www.sdf.hr/
4. ZAGREB Sudačka mreža Slavujevac 20 01/3750-919 info@judges-web.org  
http://www.sudacka-mreza.hr/
5. ZAGREB Zajednica udruga HVIDR-a grada Zagreba Slovenska 21 01/3702-348 hvidra.gz@gmail.com  
https://hvidra-zagreb.hr/
6. ZAGREB Udruga za besplatnu pravnu pomoć Dobrinjska 15 099/7974-735    
7. ZAGREB Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Domobranska 4 01/3907-301 udruga.mobbing@zg.t-com.hr https://mobbing.hr/
8. ZAGREB Udruga žena Romkinja Hrvtaske "Bolja budućnost" Avenija Marina Držića 4 01/6110-311 uzrh.boljabuducnost@yahoo.com
 
ramiza.mehmedi@zg.t-com.hr
http://www.uzrh-bb.hr/
9. ZAGREB Hrvatska udruga za mirenje Teslina 1/1 01/4811-283  
info@mirenje.hr
 
hum.mirenje@gmail.com
https://mirenje.hr/
 
10. ZAGREB Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava Domagojeva 16 01/4613-630 hho@hho.hr http://www.hho.hr/
11. ZAGREB Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Galovićeva 12 01/2331-383 udvdr@udvdr.hr http://www.udvdr.hr/
12. ZAGREB Pravna klinika
Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Ulica Jurja Žerjavića 6/II. kat. 01/4811-320;
01/4811-324
  http://klinika.pravo.unizg.hr/
13. ZAGREB Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Gajeva 7 01/4886-368 ured@snv.hr https://snv.hr
14. ZAGREB Hrvatski pravni centar Andrije Hebranga 21 01/4854-934  
hpc@hpc.hr
 
http://www.hpc.hr/
15. ZAGREB Centar za mirovne studije
 
Selska cesta 112a 01/4820-094 cms@cms.hr https://www.cms.hr/
16. ZAGREB Udruga za unapređenje kvalitete života "LET" Sokolgradska 86 01/5803-726 let@udruga-let.hr http://www.udruga-let.hr/
17. ZAGREB B.a.B.e. –
"Budi aktivna – budi emancipiran"
Selska cesta 112a 01/4663-666 babe@babe.hr http://www.babe.hr/
18. ZAGREB CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nova cesta 4 01/2422-800 cesi@cesi.hr http://www.cesi.hr/
19. ZAGREB
 
Klub za starije osobe Maksimir iz Zagreba
 
Ulica Krste
Hegedušića 20
01/2351-111 dom.maksimir@dom-maksimir.hr http://dom-maksimir.hr/
20. ZAGREB Sindikat umirovljenika Hrvatske Trg kralja Petra Krešimira IV 2 01/4655-146 suh@zg.t-com.hr http://www.suh.hr/
21. ZAGREB Isusovačka služba za izbjeglice
 
Sarajevska 41 098/9935-863 info@jrs.hr http://www.jrs.hr/
22. ZAGREB Društvo za socijalnu podršku Ilica 83   podrska@drustvo-podrska.hr http://www.drustvo-podrska.hr/
23. ZAGREB Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi Slovenska 23 01/3704-827    
24. ZAGREB Zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata grada Zagreba Slovenska 21 01/3757-878 hvidra.rh@gmail.com
 
http://www.hvidra.hr/kategorija/vijesti/grad-zagreb/
25. DUGO SELO Udruga za besplatnu pravnu pomoć AUXILIUM Osječka 12   udruga.auxilium@gmail.com    
26. OSIJEK Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek Trg Augusta Šenoe 1 031/206-886
031/206-887
031/214-581
centar-za-mir@centar-za-mir.hr http://www.centar-za-mir.hr/
27. OSIJEK Udruga za pružanje besplatne pravne pomoći "Zakonitost prava" Gornjodravska
obala 89 a
031/283-155;
098/9706-449
   
28. OSIJEK "Glas čovječnosti"
Udruga za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom Osječko-baranjske županije
Nikole Šubića
Zrinskog 41
031/573-013 glas-covjecnosti@os.t-com.hr  
29. OSIJEK Pravna klinika
Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Osijeku "Osijek pro bono"
Ribarska 1 031/327-822 osijekprobono@gmail.com http://klinika.pravos.unios.hr/
30. SLAVONSKI BROD Informativno pravni centar
 
Ante Starčevića 63 035/448-533 info@ipc.com.hr http://ipc.com.hr/
31. SLAVONSKI BROD Udruga za pravnu pomoć
 
Trg pobjede 13/1      
32. TENJA Ženska udruga "Izvor" Vladka Mačeka 20 031/290-433
SOS telefon
0800 200 151
zenska.udruga.izvor@gmail.com http://www.zenska-udruga-izvor.hr/
33. ČEPIN Inicijativa za razvoj zajednice Petra Preradovića 17 099/2531948 udruga.izraz@gmail.com
 
 
34. LOVAS Agencija pravne pomoći "Srijem" Lovas Ljudevita Gaja 21 032/525 131
098/9451-710
   
35. ĐURĐEVAC Udruga za primarnu pravnu pomoć i druge oblike pomoći
 "Drugi val"
Antuna Radića 12 099/654-8979 vkzaneta@gmail.com http://www.drugival.hr/
36. SISAK Projekt građanskih prava Sisak Stjepana i Antuna Radića 6/5 044/571-752
Besplatni pravni telefon: 0800 200 098
pgp-sisak@crpsisak.hr http://www.crpsisak.hr/
37. VIROVITICA Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS – sve možeš sam" Ljudevita Gaja 3   info@udruga-sms.com http://udruga-sms.hr/
38. BJELOVAR Udruga za pružanje pravne pomoći Romima i ostalim građanima grada Bjelovara, županije Bjelovarske-bilogorske i RH M. Šufflaya 6 043/212-035    
39. VUKOVAR Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar
 
Fra Antuna Tomaševića 6 032/413-
319
   
40. VUKOVAR Zajedničko vijeće općina Vukovar Eugena Kvaternika 1 032/422-750 predsjednik@zvo.hr https://www.zvo.hr
41. VUKOVAR Udruga žena Vukovar Brune Bušića 74 032/421-191 udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr http://www.udzvu.org
42. VUKOVAR Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Ljudevita Gaja 12 032/639-333 pzs@pzs.hr
 
podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
http://www.pzs.hr/
43. RIJEKA Centar za participaciju žena u društvenom životu Janeza Trdine 2 051/315-020
095/315-0200
centar.zena@hi.t-com.hr http://centar-zena.hr/
44. RIJEKA SOS – Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava Verdieva 11 051/211-888 pomoc@sos-rijeka.org http://sos-rijeka.org/
             
45. PULA Udruga za zaštitu i ljudska 46.prava građanskih sloboda "HOMO" Ul. Giuseppine Martinuzzi 23 052 505 976 homo.udruga.zastita.ljud.prav@pu.ht.hr  
46. POREČ Centar za građanski inicijative Poreč Partizanska 2d 052/452-746
052/428-586
cgiporec@cgiporec.hr http://www.cgiporec.hr/
47. KNIN Udruga "HOĆU KUĆI" Poljička 6 022/661-859
022/664-737
udruga.hocu.kuci@si.t-com.hr http://hocukuci.hr/
48. KNIN Udruga "RESNIK"
 
Dinka Šimunovića 4      
49. SINJ Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma Brnaška 44 021/661-661
098/261-478
udruga.srma@st.t-com.hr http://www.udruga-srma.hr/hr/
50. SPLIT Dalmatinski odbor solidarnosti Šetalište Bačvice 10 021/488-951
091/5343-977
dos.st@st.t-com.hr http://www.dalmatinski-odbor-solidarnosti.hr/
51. SPLIT Pravna klinika
Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Splitu
Domovinskog rata 8 021/393-591 info.pravnaklinika@gmail.com http://pravnaklinika.unist.hr/
52. SPLIT Udruga za pomoć žrtvama "Bijeli krug Hrvatske" Ljudevita Posavskog 14 021/783-449
0800 6329
bijeli.krug@gmail.com https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/
53. SPLIT Udruga Domine Bosanska ul. 4 021/537-272
021/344-688
domine@domine.hr
 
 
https://www.domine.hr
 
 
54. SPLIT Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata Zrinsko Frankopanska 2b 091 502 78 61 pravapacijenata@st.t-com.hr
 
https://pravapacijenata.hr/
 


Ovlaštene udruge i pravne klinike za pružanje primarne pravne pomoći