Europska unija (EK, Europski semestar, OLAF, EPAC, EACN)

Europska komisija (EK) prepoznala je borbu protiv korupcije kao prioritet u postizanju strateških ciljeva EU 2020, te joj je posvetila dodatnu pozornost.

Jedno od važnijih poduhvata EU predstavlja svakako i Izvješće o stanju korupcije EK, objavljeno u veljači 2014. godine. Njime je EK objavila svoje prvo izvješće o borbi protiv korupcije. Izvješće obuhvaća svih 28 država članica EU-a, a pokriva opća poglavlja sa sažetkom glavnih rezultata i opisom trendova povezanih s korupcijom u cijeloj EU-u, poglavlja o 28 država u kojima je nalazi kratki prikaz općeg stanja u pogledu korupcije.

Vezano uz Republiku Hrvatsku, navodi se kako je zadnjih godina RH uložila znatne napore u poboljšanje antikorupcijskog okvira, ali da se u budućnosti više treba staviti naglasak na prevenciju u odnosu na represiju. U izvješću Europska komisija Hrvatskoj predlaže razradu kodeksa ponašanja za dužnosnike izabrane na funkcije na središnjoj i lokalnoj razini, kao i razradu odgovarajućih alata za praćenje odgovornosti, provedbu temeljitih provjera imovinskih kartica i sukoba interesa javnih dužnosnika te uspostavu djelotvornog mehanizma za sprječavanje korupcije u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Nadalje, Komisija Hrvatskoj predlaže provedbu strategije sprječavanja korupcije u javnoj nabavi, uključujući javnu nabavu u zdravstvenom sektoru, te osiguravanje mehanizama zaštite zviždača koji prijave korupciju. 

Osim spomenutog izvješća, EK je odredila suzbijanje korupcije kao jednu od politika RH na koje će obratiti posebnu pažnju unutar Europskog semestra.

Europski semestar je ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU te je dio okvira Europske unije za gospodarsko upravljanje, a usredotočen je na razdoblje od prvih šest mjeseci u godini pa se stoga zove „semestar”. Glavni ciljevi ove aktivnosti su doprinijeti osiguranju konvergencije i stabilnosti u EU, doprinijeti osiguravanju stabilnih javnih financija, potaknuti gospodarski rast, spriječiti prekomjerne makroekonomske neravnoteže u EU te provesti strategiju Europa 2020. Zadnje izvješće vezano uz Europski semestar objavljeno je 2018. godine, a uključuje i problematiku korupcije.

(Izvori: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_en.pdf;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-croatia-en.pdf)