Ujedinjeni narodi (UNODC, UNCAC)

Korupcija kao globalni problem prepoznata je i u okviru Ujedinjenih naroda, a za tu problematiku zadužen je Ured Ujedinjenih naroda nadležan za drogu i kriminal. Posebno važan instrument u borbi protiv korupcije predstavlja Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), koja je donesena 2003., a stupila je na snagu 2005. godine. Iste je godine Hrvatski sabor ratificirao Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije. Konvencija sadrži pet glavnih područja: preventivne mjere, kriminalizacija i provođenje zakona, međunarodna suradnja, povrat imovine te tehnička pomoć i razmjena informacija. Konvencija obuhvaća mnogo različitih oblika korupcije, kao što su primanje mita, trgovanje utjecajem, zloupotreba funkcija i različita djela korupcije u privatnom sektoru.

Republika Hrvatska kao članica Konvencije aktivno je uključena u postupke evaluacije drugih država članica, te je također evaluirana od strane drugih država članica, a vezano uz implementaciju pojedinih odredbi Konvencije.  

(Izvori: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html;
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2005_02_2_8.html)