Percepcija Korupcije

Obzirom da se Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine privodi kraju, s ciljem nastavka kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja sustava antikorupcijskih mjera u Republici Hrvatskoj u tijeku je izrada novog nacionalnog strateškog dokumenta u području borbe protiv korupcije, a čiju izradu koordinira Ministarstvo pravosuđa i uprave. Nova Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine imat će fokus na prevenciji te će biti prvenstveno usmjerena na jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije, podizanje svijesti javnosti o štetnosti korupcije, jačanje transparentnosti rada tijela javne vlasti te na unaprjeđenje sustava integriteta u brojnim prioritetnim područjima.

Članovi Radne skupine za izradu Strategije su predstavnici tijela javne vlasti: tijela državne uprave, pravosudnih tijela, neovisnih državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave, nadalje u izradi Strategije sudjelovati će i predstavnici udruga civilnog društva, medija, akademske zajednice i privatnog sektora. Od svih dionika zatraženo je da za potrebe radne skupine dostave podatke o identificiranim korupcijskim rizicima i prijedlozima za njihovu neutralizaciju te će dostavljeni prijedlozi biti podloga za izradu novog desetogodišnjeg nacionalnog strateškog dokumenta.

Upitnik pred vama je također jedna od pripremnih aktivnosti za rad na novoj Strategiji.

Uvažavajući visoke postotke u ispitivanjima percepcije korupcije, stav je da je smanjenje tog postotka cilj kojemu moramo težiti. Smanjenje postotka percepcije značiti će da su ukupne zakonodavne i druge mjere iz strategije imale učinka te da građani imaju dojam da je korupcija u društvu manje prisutna. S obzirom da korupcija ima utjecaja na ukupno funkcioniranje društva te da su građani ti koji kroz indikatore percepcije korupcije šalju određenu poruku o korupciji u Hrvatskoj, zaključeno je kako je iznimno važno krenuti od samih građana i njihova mišljenja. U tu svrhu izrađen je ovaj upitnik čija su pitanja anonimna i usmjerena na ispitivanje percepcije građana o korupciji u društvu te će rezultati upitnika biti podloga za rad na novoj Strategiji.

Poveznica na upitnik