Eurobarometar

Slika /slike/Borba protiv korupcije/9.jpg
  • Mehanizam koji anketama mjeri javno mišljenje u svim državama članicama Europske unije, kao i u zemljama kandidatkinjama.
Tako Europska komisija može vidjeti što građani misle o Europskoj uniji i jesu li ili nisu zadovoljni njenim funkcioniranjem.

Istraživanja se provode barem 2 puta godišnje još od 1973. godine u svakoj državi članici. Tako, na portalu EU može se vidjeti npr. kakvo je stajalište građana EU prema euru. Europska komisija rezultate tih istraživanja uzima u obzir kada donosi nove odluke i zakone.  

Uz analizu stanja u svom prvom izvješću o borbi protiv korupcije iz 2014. (Anti-corruption Report), koje pokriva opća poglavlja sa sažetkom glavnih rezultata i opisom trendova povezanih s korupcijom u svakoj državi članici EU, Europska komisija predstavila je i dvije opsežne ankete Eurobarometra o percepciji korupcije među europskim građanima s jedne strane i poduzećima s druge strane. Prema tom istraživanju, više od tri četvrtine europskih građana (94 % u Hrvatskoj) smatra da je u njihovoj zemlji raširena korupcija. 8 % Europljana (11 % Hrvata) prošle je godine bilo u prilici da moraju platiti mito ili su, na neki način, svjedočili korupciji. 81% hrvatskih poduzeća smatra se da im korupcija stvara prepreke u poslovanju. 

Krajem 2017. godine objavljeno je još jedno izvješće Eurobarometra na temu korupcije (Special Eurobarometer 470).  Iako se percepcija o raširenosti korupcije smanjila u odnosu na prethodno izvješće, 94% ispitanika u Hrvatskoj smatra da je korupcija i dalje raširena, dok 59% Hrvata ima stajalište da korupcija direktno utječe na njih u svakodnevnom životu. Međutim, pokazalo se kako je samo 16% ispitanika u Hrvatskoj svjedočilo ili bilo u doticaju s pojavnim oblicima korupcije.