Kontrola korupcije Svjetske banke

Slika /slike/Borba protiv korupcije/Antikorupcija - nove fotografije/Svjetska banka.jpg

Indikator kontrola korupcije (engl. Control of Corruption) je jedan od 6 kategorija indikatora kvalitete javnog upravljanja (engl. good governance) i razine demokratizacije koje za sve zemlje u svijetu objavljuje Svjetska banka.

Kontrola korupcije (CC) prikazuje percepciju o razmjeru u kojem se javna vlast koristi u privatnom interesu, uključujući pritom i administrativnu i političku korupciju.