Izvješća o provedbi dokumenata

 • Strategija suzbijanja korupcije 2008.           
  • Izvješće o provedbi AP 2008.
  • Izvješće o provedbi AP 2010.
  • Izvješće o provedbi AP 2012.
    
 • Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine           
  • Izvješće o provedbi AP za 2015. i 2016.
  • Izvješće o provedbi AP za 2017. i I. kvartal 2018.
  • Izvješće o provedbi AP za 2017. i 2018.