Zahtjev kandidata za pristupanje polaganju državnog ispita

Sukladno članku 14. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 70/20, 29/21, 39/22), ispitni koordinator na temelju pisanog zahtjeva kandidata za pristupanje polaganju Ispita provjerava u osobnom očevidniku, odnosno službenoj dokumentaciji ispunjava li kandidat uvjete za pristupanje polaganju Ispita.
Kandidati mogu zahtjev za pristupanje polaganju Ispita poslati ispitnom koordinatoru javnopravnog tijela u kojem je zaposlen putem Aplikacije koja je dostupna na sljedećoj poveznici:
https://adi-mpu.gov.hr/