Prijavnica

Molimo čitko ispuniti sljedeći obrazac:


Uz obrazac prijave, potrebno je priložiti slijedeće dokaze u preslikama:

  • rješenje o prijmu u državnu službu odnosno o rasporedu na radno mjesto, ili ugovor o radu za zaposlene u pravnim osobama s javnim ovlastima, ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za osobe na stručnom osposobljavanju u tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

  • opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje službenik u većem dijelu obavlja,

  • svjedodžbu ili diplomu o završenom školovanju,

  • potvrda HZMO o radnom stažu,

  • dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje državnog stručnog ispita podnosi službenik čelniku državnog tijela u kojem je zaposlen. Čelnik tijela ovjerava podatke unesene u prijavu te potvrđuje vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu i prijavu dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Sve dodatne informacije o postupku prijave i samom polaganju ispita možete pronaći u rubrici Često postavljena pitanja i odgovori, u području Državni stručni ispit.