Ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

U skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21) i Uputom ovog Ministarstva o načinu osiguravanja provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave KLASA: 701-01/20-01/535, URBROJ: 514-01-21-15 od 15. studenog 2021. obavještavamo da su sve osobe prilikom dolaska u Ministarstvo dužne predočiti odgovarajući dokaz, i to:

 • EU digitalnu COVID potvrdu,
 • negativni nalaz brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili
 • drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, i to:
  • da ste preboljeli bolest COVID-19 i dijagnoza Vam je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
  • da ste imali dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imali ste s tim oboljelima kontakte, proglašavani ste takozvanim vjerojatnim slučajem te Vam bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
  • da Vam je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazujete potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci
  • da ste preboljeli bolest COVID-19, a bolest Vam je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili ste bili vjerojatni slučaj, a cijepljeni ste jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze možete dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.


Uvjeti za polaganje

Polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente mogu pristupiti:
 
 • službenici koji imaju:
  • najmanje naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) javne uprave (bacc. admin. publ.) i
  • tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta (čl. 125. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19)
 
 • zemljišnoknjižni referenti koji imaju:
  • višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i
  • tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili
  • srednju stručnu spremu i
  • pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19) radili u zemljišnoknjižnom sudu (čl. 236. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19).
 
 

Prijava za polaganje

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi predsjednik suda. Ako predsjednik suda ne podnese prijavu, polaganje ispita može prijaviti i kandidat.
 
Uz prijavu je obvezatno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Troškove prvog polaganja ispita za osobe zaposlene u sudu snosi sud u kojem su zaposlene. Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravnog ispita.
 
Troškovi polaganja ispita iznose 800,00 kuna, a popravnog ispita 380,00 kuna
te se plaćaju se uplatom na broj računa:
 
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000