Ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

 


Uvjeti za polaganje

Polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente mogu pristupiti:
 
 • službenici koji imaju:
  • najmanje naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) javne uprave (bacc. admin. publ.) i
  • tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta (čl. 125. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19)
 
 • zemljišnoknjižni referenti koji imaju:
  • višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i
  • tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili
  • srednju stručnu spremu i
  • pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19) radili u zemljišnoknjižnom sudu (čl. 236. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19).
 
 

Prijava za polaganje

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi predsjednik suda. Ako predsjednik suda ne podnese prijavu, polaganje ispita može prijaviti i kandidat.
 
Uz prijavu je obvezatno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Troškove prvog polaganja ispita za osobe zaposlene u sudu snosi sud u kojem su zaposlene. Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravnog ispita.
 
Troškovi polaganja ispita iznose 800,00 kuna, a popravnog ispita 380,00 kuna
te se plaćaju se uplatom na broj računa:
 
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000